Sådan finder du gamle byggesager

Uanset om du er i gang med at købe et hus eller om du er husejer, så kan du have interesse i at finde gamle byggesager vedrørende din egen grund eller den grund du overvejer at købe.

Det hus vi har købt er over 100 år gammelt og der er blevet renoveret en del gennem de seneste 20 år. Hertil kommer at der faktisk er bygget for meget på grunden i forhold til den tilladte bebyggelsesprocent. Derfor havde vi en stor interesse i at finde gamle byggetilladelser og tegninger frem, for at sikre at alt var i orden på papiret og at kommunen ikke pludselig kunne komme og sige at vi skulle rive en tilbygning ned eller fjerne vores carport eller andet i den stil. Vi har google utrolig meget uden egentlig at blive klogere. Først da vi kobler en køberrådgiver på bliver vi introduceret for Weblager.

Weblager er et digitaliseret byggesagsarkiv hvor en lang række kommuner har indskannet alle deres gamle byggesager og journaliseret dem under ejendommens adresse, ejendomsnummer og matrikelnummer.  Det er utrolig nemt, da man blot vælger sin kommune og dernæst kan begynde at skrive adressen. I takt med at man skriver kommer den selv op med de gadenavne der findes med de bogstaver du starter ud med. Du kan efterfølgende vælge mellem de husnumre der findes på den pågældende gade. Man behøver ikke logge ind med Nem ID eller andet, alle har adgang til alle åbne sager.

Hvis du ikke kan finde det du leder efter på weblager så kan det skyldes at:

  • Din kommune ikke anvender weblager
  • En byggesag er i gang
  • Byggesagen indeholder informationer der ikke må offentliggøres
  • Ejendommen er gammel og tegningerne ikke findes
  • Sagen er lukket på grund af personfølsomme oplysninger

På vores adresse lå to låste filer som vi var nysgerrige efter at se. Via sælgers ejendomsmægler fik vi låst dem op af kommunen. Grunden til at de var låst var, at de indeholdte CPR numre. Kommunen anonymiserede dem, hvorefter de blev låst op. De var dog ikke videre interessante, men så havde vi dog vished om at der ikke lå noget vi følte vi burde vide.

Hvis din kommune ikke anvender weblager så er du nødt til at kontakte din kommunes byggeafdeling. I nogle tilfælde har de det måske allerede digitalt og i andre tilfælde er det på papir.

Hvilke oplysninger kan man finde i weblager?

Vi har fundet sager tilbage fra 1951 på vores hus. Det handler om byggetilladelser til bl.a. en carport og en udestue. Der findes også tegninger af kloakken og noget af det nyere der ligger er al kommunikation mellem kommunen og den daværende ejer i forbindelse med en større renovering for ca. 15 år siden. Det er også via weblager at vi har fundet dokumentation for at der findes en olietank på grunden som den daværende ejer skriver er blevet afblændet. I det hele taget er det lidt sjovt at se de gamle dokumenter, da det også giver et indblik i hvem der har boet på grunden tidligere, hvilke professioner de havde mm.

Er man nysgerrig af natur kan man også finde mange interessante oplysninger om sine naboers grunde. Vi har eksempelvis haft en særlig interesse i bebyggelsesprocenter, da vores hus ligger på en lille grund ligesom rigtig mange af nabohusene. Vi kan regne ud at vores hus ikke er det eneste der overskrider den tilladte procent. Ved at undersøge weblager på grundene på vejen kom vi frem til at kommunen faktisk har undersøgt hele vejen på et tidspunkt og også har haft givet afslag til adskillige naboer om at bygge yderligere på grunden. Dette synes vi i hvert fald er interessant og nyttigt at vide, da det formentlig betyder at vi ville få afslag hvis vi f.eks. søgte om tilladelse til at bygge et skur på grunden da den allerede er “overbebygget”.

Weblager er også stedet du kan finde klagesager, hvis nogle i nabolaget f.eks. har klaget over noget byggeri der bliver opført eller andet i den stil.

Hermed er opfordringen til at finde gamle byggesager givet videre. Hvis du er ved at købe hus kan det godt anbefales lige at kigge rundt i nabolaget om der er nogle grunde eller huse der minder om det hus du har kig på. Hvis der er det, så slå det op på weblager og se om der er information der kan være relevant for dig og de planer du har for den grund du er interesseret i. Vi har i hvert fald fået rigtig meget ud af at læse de dokumenter der har ligget både for egen og naboers grunde.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *